• Խողովակների ձևավորում
  • Ինդուկցիոն Ջեռուցում
  • Ատոմացման սարքավորում
  • Վակուումային մետալուրգիա

Բեռնել

բեռնել

HANHE INDUSTRIL SQUIPMENT CATALOG

BRAND REPUTATION ԱՆԿԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք ձգտում ենք գոյատևել որակով, հավերժություն՝ հեղինակության զարգացմամբ՝ նորարարությամբ:Մենք նպատակ ունենք հաճախորդներին տրամադրել միջազգային որակ, տեղայնացված գին և մարդասիրական սպասարկում:Չժուժոու Հանհեն պատրաստ է համագործակցել կյանքի բոլոր խավերի ընկերների հետ՝ միասին բարեկեցություն ստեղծելու համար: